Loading

ساختار سوره‌ها

کتاب
بزرگسال

توصیفی نموداری از ساختار و مفاهیم مختلف ارایه شده در سوره‌های قرآن است. در این نوشتار به بیان مهمترین موضوعات مندرج در سوره‌های قرآن پرداخته شده و این موضوعات به صورت نموداری و شاخه درختی، نمایش داده شده است. نویسنده برای هر یک از سوره‌های قرآن، یک موضوع در نظر گرفته و مفاد اصلی هر سوره را در قالب یک موضوع کلی و فراگیر بیان کرده است. نویسنده با استناد به سخنان مفسران شیعه و برخی از منابع مهم علوم قرآنی، به استخراج این موضوعات برای سوره‌های قرآن پرداخته و تفسیری ساختاری و روان از ان‌ها ارایه نموده است. وی ذیل هر یک از موضوعات کلی مربوط به سوره‌ها، چندین موضوعی فرعی را هم برای آن سوره در نظر گرفته که حاوی مفاد سوره مورد نظر بوده و ذیل ان موضوع کلی قابل بحث و ارایه است.

درباره سی‌ و یکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

«می خوانمت»
دوباره این شعار نمایشگاه ما در دوره سی و یکم است تا عهدی باشد برای همیشه خواندن قرآن و انس با این کتاب الهی. به حول و قوه پروردگار مهربان، آغاز این رویداد اول فروردین ماه سال 1403 است و با امید به فضل او، تا چهاردهم فروردین در محل مصلی امام خمینی (ره) پذیرای علاقه مندان می باشیم.

تماس با ما

تلفن پشتیبانی : 02161905

ساعت پاسخگویی : 8 تا 12

ساعت کار نمایشگاه : 17 تا 24

آدرس : مصلای امام خمینی (ره)

فوتر