Loading

ساختار سوره‌ها

کتاب
بزرگسال

توصیفی نموداری از ساختار و مفاهیم مختلف ارایه شده در سوره‌های قرآن است. در این نوشتار به بیان مهمترین موضوعات مندرج در سوره‌های قرآن پرداخته شده و این موضوعات به صورت نموداری و شاخه درختی، نمایش داده شده است. نویسنده برای هر یک از سوره‌های قرآن، یک موضوع در نظر گرفته و مفاد اصلی هر سوره را در قالب یک موضوع کلی و فراگیر بیان کرده است. نویسنده با استناد به سخنان مفسران شیعه و برخی از منابع مهم علوم قرآنی، به استخراج این موضوعات برای سوره‌های قرآن پرداخته و تفسیری ساختاری و روان از ان‌ها ارایه نموده است. وی ذیل هر یک از موضوعات کلی مربوط به سوره‌ها، چندین موضوعی فرعی را هم برای آن سوره در نظر گرفته که حاوی مفاد سوره مورد نظر بوده و ذیل ان موضوع کلی قابل بحث و ارایه است.

درباره نمایشگاه مجازی قرآن کریم

«قرآن؛ کتاب امید و آرامش»
این شعار بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم است که از 27 فروردین لغایت 9 اردیبهشت 1401 (مصادف با 14 تا 27 رمضان المبارک) در بخش های مختلف نمایشگاه و بخش ناشرین درخدمت عموم علاقمندان است.

تماس با ما

تلفن پشتیبانی : 02161905

ساعت پاسخگویی : 8 تا 12

ساعت کار نمایشگاه: 17 تا 23:30

آدرس: مصلای امام خمینی (ره)

آرم معاونت