Loading

ساختار سوره‌ها

کتاب
بزرگسال

توصیفی نموداری از ساختار و مفاهیم مختلف ارایه شده در سوره‌های قرآن است. در این نوشتار به بیان مهمترین موضوعات مندرج در سوره‌های قرآن پرداخته شده و این موضوعات به صورت نموداری و شاخه درختی، نمایش داده شده است. نویسنده برای هر یک از سوره‌های قرآن، یک موضوع در نظر گرفته و مفاد اصلی هر سوره را در قالب یک موضوع کلی و فراگیر بیان کرده است. نویسنده با استناد به سخنان مفسران شیعه و برخی از منابع مهم علوم قرآنی، به استخراج این موضوعات برای سوره‌های قرآن پرداخته و تفسیری ساختاری و روان از ان‌ها ارایه نموده است. وی ذیل هر یک از موضوعات کلی مربوط به سوره‌ها، چندین موضوعی فرعی را هم برای آن سوره در نظر گرفته که حاوی مفاد سوره مورد نظر بوده و ذیل ان موضوع کلی قابل بحث و ارایه است.

درباره نمایشگاه مجازی قرآن کریم

«قرآن؛ کتاب رشد و رویش»
این شعار نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم است که از ۱۱ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰(مصادف با ۱۸ تا ۲۷ رمضان) در دو بخش خدمات فروشگاهی و خدمات محتوایی درخدمت عموم علاقمندان است.
خوب است بدانید بخش فروشگاهی فقط در ایام برگزاری نمایشگاه در دسترس بوده، اما بخش خدمات محتوایی پس از برگزاری نمایشگاه، همچنان خدمتگزار شما علاقه‌مندان خواهد بود.

تماس با ما

تلفن پشتیبانی : 02161905

ساعت پاسخگویی : 8 تا 12

لوگو فوتر