۱۴ فروردین ۱۴۰۳
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی:

منظومه فکری واضعان انقلاب مردم در اقتصاد و فرهنگ و سیاست جهش تولید ایجاد میکند

منظومه فکری واضعان انقلاب مردم در اقتصاد و فرهنگ و سیاست جهش تولید ایجاد میکند
آخرین نشست تبیین شعار سال در بخش اندیشگاه حیات با حضور علیرضا کلانتر مهرجردی معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی برگزار شد.

به گزارش ستاد خبری سی ویکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کرییم، آخرین نشست تبیین شعار سال در بخش اندیشگاه حیات با حضور علیرضا کلانتر مهرجردی معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی برگزار شد. وی با اشاره به اینکه تولید را باید با یک سازمان و ساختار بفهمیم،ادامه داد:تمرکزی که در شعار سال است را باید با تامل بر روی آن بررسی کنیم. زمانی که شعار سال انتخاب میشود واضعش رهبری است که جامعه را رصد می‌کند و دانش عمیقی را به مسایل ایران دارند.

وی ادامه داد:ما باید نسبت این جمله و گزاره را با رهبر و انقلاب اسلامی بررسی کنیم.انقلاب ها را مردم ایجاد میکنند تا تغییر و تحول در ساختارهای جامعه مردم‌رقم بخورد. انقلاب اسلامی را مردم خواستند و جریانات مختلفی که ظهور و بروز داشتند آن را حادث کردند.همآنی پیروز شد که مردم خواستند. کلانتر مهرجردی افزود: زمانی که رهبری و جامعه به این نتیجه رسیدند که نیروهای خودش را میشناسند.اگر ما الگوی انقلاب را بگیریم در انقلاب به مثابه یک تحول سیاسی، همانی اتفاق افتاد که مردم می خواستند.در حوزه فرهنگ هم همآنی رقم میخورد که مردم بخواهند گفتمان سازی و خواستن مردم دوبال برای تحقق یک امر است. وی با تاکید بر اینکه در امر واضعان ، جایگاه و نقش مردم بسیار بی بدیل است،تصریح کرد: هر تحولی نیازمند به حضور مردم است در بحث مقام معظم رهبری همه جایگاه ها بسیار متفاوت است.در بیانات ایشان دو متن کلیدی وجود دارد که متن وصیت نامه امام خمینی(ره)است.کلیدواژه مرکزی این وصیت نامه مردم هستند برای حفظ و تعادل و افق پیش رو باید به مردم توجه کرد.متن دیگر گام دوم انقلاب از سوی رهبری است که مردم در آنجا پررنگ است.در نظام و نظریه انقلاب اسلامی و منظومه فکری رهبران انقلاب برای هر تحولی مفروض حضور و خواستن مردم هستند. کلانتر مهرجردی ادامه داد: در حوزه فرهنگ تحول زمانی ایجاد میشود که نقش های تحولی را بپذیریم.ما باید به سمت الگوهایی برویم که نقش و جایگاه مردم را پررنگ میکند.این امر با تکیه بر مخاطب مردمی و حلقه نخبگان فرهنگی و دانشگاهی حادثه می‌شود. وی ادامه داد: اگر این مفروض را به صورت اساسی قرار دهیم فرهنگ اقتصادی رقم میخورد.چیزی که توسط مردم لمس میشود اقتصاد است و حوزه اقتصاد مبادی ارزشی و فرهنگی را صادر کند.کلیدواژه های فرهنگی با اینکه نقش مردم در حوزه اقتصاد را ایفا کنند مهم است. برای همین رهبری به اقتصاد مردمی بیشتر توجه دارند.اقتصاد کار خودش را انجام میدهد و ما هستیم که باید هدایت خود را داشته باشیم. وی ادامه داد: علت تذکرات و تاکیدات ناشی از این است که رهبر مردمی هستند و باید مسیری را گوشزد کنند تا فراموش نشود.در این زمینه نقش اندیشمندان فرهنگی بر پایه تنظیم کنندگان اصلی بسیار مهم است. وی با تاکید بر اینکه جهش تولید کشور در این پنج شش سال کشور بسیار بالا بوده و رهبری جهش و تولید را دو کلیدواژه مهم بیان میکنند،اظهارداشت:رهبری بنا بر کسی که خوب همه چیز را رصد می‌کند جهش و تولید را بر حوزه اقتصاد تکیه داده است. در منظومه فکری واضعان انقلاب مردم در اقتصاد و فرهنگ و سیاست جهش تولید ایجاد میکند. وی در پایان گفت : مشارکت مردم در حوزه اقتصاد تقویت شده است. اقتصاد فرهنگی یعنی تغییر در نظام باورها و جریان سازی باورها برای تحول اقتصادی است. بر همین اساس فرهنگ اقتصاد به معنای نسبت میان فرهنگ و اقتصاد باشد.

تعداد بازدید : ۱۵۹

درباره سی‌ و یکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

«می خوانمت»
دوباره این شعار نمایشگاه ما در دوره سی و یکم است تا عهدی باشد برای همیشه خواندن قرآن و انس با این کتاب الهی. به حول و قوه پروردگار مهربان، آغاز این رویداد اول فروردین ماه سال 1403 است و با امید به فضل او، تا چهاردهم فروردین در محل مصلی امام خمینی (ره) پذیرای علاقه مندان می باشیم.

تماس با ما

تلفن پشتیبانی : 02161905

ساعت پاسخگویی : 8 تا 12

ساعت کار نمایشگاه : 17 تا 24

آدرس : مصلای امام خمینی (ره)

فوتر