اگر شما حقایق را روایت نکنید، دشمن هرجور دلش بخواهد به دروغ روایت می کند.

اگر شما حقایق را روایت نکنید، دشمن هرجور دلش بخواهد به دروغ روایت می کند.
*امام خامنه ای:
تبیین اساس کار ماست.
اگر شما حقایق را روایت نکنید، دشمن هرجور دلش بخواهد به دروغ روایت می کند.
 
روایت حقایق ناگفته در مورد جایگاه و نقش زنان آفرینی زنان در انقلاب اسلامی.
در بخش الگوی سوم ( جهاد تبیین زنانه)*
 
 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم ۱۴ تا۲۷ رمضان، مصلی تهران

 

اگر شما حقایق را روایت نکنید، دشمن هرجور دلش بخواهد به دروغ روایت می کند.
اگر شما حقایق را روایت نکنید، دشمن هرجور دلش بخواهد به دروغ روایت می کند.
اگر شما حقایق را روایت نکنید، دشمن هرجور دلش بخواهد به دروغ روایت می کند.
اگر شما حقایق را روایت نکنید، دشمن هرجور دلش بخواهد به دروغ روایت می کند.
اگر شما حقایق را روایت نکنید، دشمن هرجور دلش بخواهد به دروغ روایت می کند.
اگر شما حقایق را روایت نکنید، دشمن هرجور دلش بخواهد به دروغ روایت می کند.
اگر شما حقایق را روایت نکنید، دشمن هرجور دلش بخواهد به دروغ روایت می کند.
اگر شما حقایق را روایت نکنید، دشمن هرجور دلش بخواهد به دروغ روایت می کند.
اگر شما حقایق را روایت نکنید، دشمن هرجور دلش بخواهد به دروغ روایت می کند.
اگر شما حقایق را روایت نکنید، دشمن هرجور دلش بخواهد به دروغ روایت می کند.
اگر شما حقایق را روایت نکنید، دشمن هرجور دلش بخواهد به دروغ روایت می کند.

درباره سی‌امین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

«می خوانمت»
این شعار سی‌امین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم است که از 12 لغایت 26 فروردین‌ماه 1402 (مصادف با 10 تا 24 رمضان المبارک) در بخش های مختلف در مصلی امام خمینی (ره) پذیرای عموم علاقمندان است.

تماس با ما

تلفن پشتیبانی : 02161905

ساعت پاسخگویی : 8 تا 12

ساعت کار نمایشگاه : 17 تا 24

آدرس : مصلای امام خمینی (ره)

آرم معاونت