۱۰ خرداد ۱۴۰۰

محمدمهدی ناصح

محمدمهدی ناصح
پژوهش
دوره چهارم

نام : محمدمهدی

نام خانوادگی : ناصح

تاریخ تولد : 1318

سال انتخاب : 1376

برگزیده شده در حوزه : پژوهش

منتخب دوره : چهارم

 
دکتر محمدمهدی ناصح فرزند حاج شیخ محمدحسین ناصح بیرجندی در سال 1318 در روستای ذهان شهر قائنات چشم به جهان گشود. از سال 1337 به فعالیت علمی و آموزش اشتغال ورزید. در سال 1355وارد دورة دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد شد و در سال 1361 این دوره را با درجة ممتاز گذراند. عنوان رسالة تحصیلی دورة دکترای ایشان «سیمای انسان در آثار عرفانی فارسی» است. دکتر محمدمهدی ناصح بیشتر در زمینة ادبیات قلم‌فرسایی کرده است و مهم ترین آثار قرآن پژوهی ایشان تصحیح انتقادی تفسیر ابوالفتوح رازی در 20 جلد است.

مربیان و اساتید: از جمله اساتید و مربیان دکتر ناصح می توان از آقایان احمد احمدی بیرجندی ، دکتر غلامحسین یوسفی و مرحوم دکتر فیاض (این دو تن جزو بنیان گذاران دانشکده ادبیات نیز بوده اند) ، دکتر متینی ، دکتر رکنی ، دکتر زمردیان ، خانم دکتر فلاح رستگار ، دکتر مجتهدی ، دکتر شهابی ، دکتر عبدوشکور احسن از پاکستان ، دکتر آشتیانی ، دکتر بکار(از اردن)و ... نام برد.

اهم آثار:
الف. کتاب‌ها
1. تاریخ فرهنگ ایران در 2، به سال 1353 و 1357

2. راهنمای نگارش و ویرایش، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اول سال 1363 و چاپ بیستم سال 1381، با همکاری آقای دکتر محمد جعفر یاحقی.

3. تصحیح انتقادی تفسیر ابوالفتوح رازی در 20 جلد با همکاری دکتر محمد جعفر یاحقی، انتشارات آستان قدس رضوی، سال‌های 1375-1365

4. گزیدة مرصاد العباد، انتشارات جامی، تهران، 1373

5. گنج شایگان، شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، سال 1374

6. شعر دلبر، انتشارات محقق، مشهد، سال 1373

7. شعر نگار، انتشارات محقق، مشهد، سال 1377

8. شعر غم، انتشارات خراسان‌شناسی، سال 1379

ب. مقالات
1. «مظاهری از روح فرهنگ ایرانی» مجلة دانشکدة ادبیات مشهد، زمستان سال 1355

2. «گل غم» مجموعه سخنرانی‌های هفتمین همایش تحقیقات ایرانی، تهران، سال 1355

3. «ردپایی در کوره ره خرفات»، مجلة دانشکدة ادبیات مشهد، سال 1357

4. «اقوال عرفا در شناخت معرفت، عارف ...» فرخنده پیام، انتشارات دانشگاه مشهد، سال 1359

5. «اصلی در تصحیح انتقادی تفسیر ابوالفتوح رازی» مجلة مشکوة، نشریة آستان قدس رضوی، سال 1363

6. «دل در تعبیرات عرفانی فارس»، مجلّه دانشکده ادبیات مشهد، شماره 3 و 4، سال 17 سال 1363

7. «نگرشی به توحید عرفانی و ...»، مجلّه دانشکده ادبیات مشهد، شماره 2 سال 18 سال 1364

8. «گل واژة لاله اقبال»، مجله مشکوة، شمارة 32 سال 1370

9. «نظری بر آغاز و انجام شاهنامة فردوسی» مجله پاژ شمارة 10 سال 1373

10. «حوزه جغرافیایی دو بیتی‌های عامیانه»، مجله دانشکدة ادبیات مشهد، شمارة 3 و 4، سال 1377.

و ده‌ها مقالة دیگر و سخنرانی در مجامع داخلی و خارجی.

تعداد بازدید : ۱,۲۶۵

درباره سی‌ و یکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

«می خوانمت»
دوباره این شعار نمایشگاه ما در دوره سی و یکم است تا عهدی باشد برای همیشه خواندن قرآن و انس با این کتاب الهی. به حول و قوه پروردگار مهربان، آغاز این رویداد اول فروردین ماه سال 1403 است و با امید به فضل او، تا چهاردهم فروردین در محل مصلی امام خمینی (ره) پذیرای علاقه مندان می باشیم.

تماس با ما

تلفن پشتیبانی : 02161905

ساعت پاسخگویی : 8 تا 12

ساعت کار نمایشگاه : 17 تا 24

آدرس : مصلای امام خمینی (ره)

فوتر