حمید درایتی

تبلیغ و ترویج
دوره دوازدهم

نام : حمید

نام خانوادگی : درایتی

تاریخ تولد : 1348

سال انتخاب : 1384

برگزیده شده در حوزه :تبلیغ وترویج

برگزیده دوره : دوازدهم 

 

سوابق آموزشی
 
1352 ه.ش ورود به حوزه علمیه مشهد
1369 ه.ش هجرت به حوزه علمیه قم
1369 ه.ش آغاز حضور در درس خارج
1375 ه.ش بازگشت به مشهد

اساتید

- ادبیات عرب: حجةالاسلام احدی، حجةالاسلام علیزاده، حجةالاسلام عابدینی و حجةالاسلام ابراهیمیان
- المنطق: حجةالاسلام موسوی مهر
- اصول الاستنباط: حجة الاسلام سید حسن تبادکانی و حجةالاسلام ضیاء افغانی
- اصول الفقه: حجةالاسلام فاضلی نژاد
- فرائد الاصول: مرحوم آیةالله علی اکبر بنی هاشمی و آیةالله محمدباقر عباسپور بنهنگی
- کفایةالاصول ج1:آیة‌الله مهدی مروارید و آیةالله سید محمد موسوی شاهرودی
- لمعه: آیةالله سید حسن صالحی
- المکاسب: آیة‌الله مهدی مروارید و آیةالله سید محمد موسوی شاهرودی
- خارج: مرحوم آیة‌الله جواد تبریزی، آیةالله حسین وحید خراسانی، آیةالله عبدالله جوادی آملی و آیة‌الله سید محمد روحانی در قم و مرحوم آیة‌الله علی فلسفی در مشهد
- رجال و درایه: آیة‌الله مهدی مروارید و آیةالله سید محمد موسوی شاهرودی
- عقاید: مرحوم آیة‌الله حسنعلی مروارید و آیة‌الله سید جعفر سیدان و مرحوم آیةالله علی فلسفی
- الاسفار الاربعة: آیة‌الله عبدالله جوادی آملی

مطالعات شخصی: فقه و اصول

تحصیلات حوزوی: اتمام درس خارج

علمی، پژوهشی

تدریس ها:

- ادبیات عرب به طور کامل
- المنطق
- معالم الاصول دو دوره
- اصول الفقه 2دوره
- فرائد الاصول
- کفایةالاصول 3دوره
- دروس فی علم الاصول (الحلقة الثالثة)
- لمعه
- المکاسب
- خارج اصول
- شرح تجرید
- تفسیر ترتیبی، تفسیر موضوعی، روشهای تفسیری، علوم قرآنی، کلیات فی علم الرجال آیةالله سبحانی

علمی، پژوهشی:

مدرس سطح عالی وخارج حوزه علمیه مشهد

اجرایی:

- راه اندازی و مدیریت مرکز پژوهشی - فرهنگی شیعه سرچ (به مدت 4 سال)
- داور 9 دوره مسابقات کشوری حفظ قرآن کریم
- داور 5 دوره مسابقات بین المللی حفظ و تفسیر قرآن کریم در سالهای 1374, 1375, 1382, 1384 و 1385


آثار

کتب:

طرح درس کفایه در 3 مجلد

 

درباره نمایشگاه مجازی قرآن کریم

«قرآن؛ کتاب امید و آرامش»
این شعار بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم است که از 27 فروردین لغایت 9 اردیبهشت 1401 (مصادف با 14 تا 27 رمضان المبارک) در بخش های مختلف نمایشگاه و بخش ناشرین درخدمت عموم علاقمندان است.

تماس با ما

تلفن پشتیبانی : 02161905

ساعت پاسخگویی : 8 تا 12

ساعت کار نمایشگاه: 17 تا 23:30

آدرس: مصلای امام خمینی (ره)

آرم معاونت