حمید درایتی

تبلیغ و ترویج

نام : حمید

نام خانوادگی : درایتی

تاریخ تولد : 1348

سال انتخاب : 1384

برگزیده شده در حوزه :تبلیغ وترویج

برگزیده دوره : دوازدهم 

سوابق آموزشی

تقویم:

1352 ه.ش ورود به حوزه علمیه مشهد
1369 ه.ش هجرت به حوزه علمیه قم
1369 ه.ش آغاز حضور در درس خارج
1375 ه.ش بازگشت به مشهداساتید

- ادبیات عرب: حجةالاسلام احدی، حجةالاسلام علیزاده، حجةالاسلام عابدینی و حجةالاسلام ابراهیمیان
- المنطق: حجةالاسلام موسوی مهر
- اصول الاستنباط: حجة الاسلام سید حسن تبادکانی و حجةالاسلام ضیاء افغانی
- اصول الفقه: حجةالاسلام فاضلی نژاد
- فرائد الاصول: مرحوم آیةالله علی اکبر بنی هاشمی و آیةالله محمدباقر عباسپور بنهنگی
- کفایةالاصول ج1:آیة‌الله مهدی مروارید و آیةالله سید محمد موسوی شاهرودی
- لمعه: آیةالله سید حسن صالحی
- المکاسب: آیة‌الله مهدی مروارید و آیةالله سید محمد موسوی شاهرودی
- خارج: مرحوم آیة‌الله جواد تبریزی، آیةالله حسین وحید خراسانی، آیةالله عبدالله جوادی آملی و آیة‌الله سید محمد روحانی در قم و مرحوم آیة‌الله علی فلسفی در مشهد
- رجال و درایه: آیة‌الله مهدی مروارید و آیةالله سید محمد موسوی شاهرودی
- عقاید: مرحوم آیة‌الله حسنعلی مروارید و آیة‌الله سید جعفر سیدان و مرحوم آیةالله علی فلسفی
- الاسفار الاربعة: آیة‌الله عبدالله جوادی آملی

مطالعات شخصی: فقه و اصول

تحصیلات حوزوی: اتمام درس خارجعلمی، پژوهشی

تدریس ها:

- ادبیات عرب به طور کامل
- المنطق
- معالم الاصول دو دوره
- اصول الفقه 2دوره
- فرائد الاصول
- کفایةالاصول 3دوره
- دروس فی علم الاصول (الحلقة الثالثة)
- لمعه
- المکاسب
- خارج اصول
- شرح تجرید
- تفسیر ترتیبی، تفسیر موضوعی، روشهای تفسیری، علوم قرآنی، کلیات فی علم الرجال آیةالله سبحانیعلمی، پژوهشی:

مدرس سطح عالی وخارج حوزه علمیه مشهد

اجرایی:

- راه اندازی و مدیریت مرکز پژوهشی - فرهنگی شیعه سرچ (به مدت 4 سال)
- داور 9 دوره مسابقات کشوری حفظ قرآن کریم
- داور 5 دوره مسابقات بین المللی حفظ و تفسیر قرآن کریم در سالهای 1374, 1375, 1382, 1384 و 1385آثار

کتب:

طرح درس کفایه در 3 مجلد

 

درباره نمایشگاه مجازی قرآن کریم

«قرآن؛ کتاب رشد و رویش»
این شعار نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم است که از ۱۱ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰(مصادف با ۱۸ تا ۲۷ رمضان) در دو بخش خدمات فروشگاهی و خدمات محتوایی درخدمت عموم علاقمندان است.
خوب است بدانید بخش فروشگاهی فقط در ایام برگزاری نمایشگاه در دسترس بوده، اما بخش خدمات محتوایی پس از برگزاری نمایشگاه، همچنان خدمتگزار شما علاقه‌مندان خواهد بود.

تماس با ما

تلفن پشتیبانی : 02161905

ساعت پاسخگویی : 8 تا 12

لوگو فوتر