محمد علی لسانی فشارکی

پژوهش

نام : محمدعلی

نام خانوادگی : لسانی فشارکی

تاریخ تولد : 1332

سال انتخاب : 1393

برگزیده شده در حوزه : پژوهش

برگزیده دوره : بیستم 

محمدعلى لسانى فشارکى فارغ التحصیل از دانشکده الهیات دانشگاه تهران در رشتهِ علوم قرآن و حدیث است. وی بیش از 20 سال سابقه در تدریس علوم قرآنی و ادبیات عرب دارد، و در حال حاضر عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران و استاد دانشگاه آزاد (واحد علوم تحقیقات) و دانشکده علوم قرانی شهر ری می‌باشد. ایشان عضو مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی نیز میباشند.فرزند خلیل فرزند شیخ محمدباقر فرزند شیخ محمد مهدى فرزند آیت‌الله محمدباقر فشارکى، در سال 1332 متولد شد.

ایشان داراى مدرک خارج فقه و اصول از حوزه علمیه اصفهان و قم و دکتراى الهیات، معارف اسلامى، علوم قرآنى و حدیث از دانشکده الهیات دانشگاه تهران مى‌باشند. وى بیش از 20 سال سابقه در تدریس علوم قرآنى و ادبیات عرب دارد و در حال حاضر عضو هیأت علمى دانشگاه تربیت مدرس تهران، استاد دانشگاه آزاد (واحد علوم تحقیقات) و دانشکده علوم قرآنى شهر رى و عضو مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامى مى‌باشند.

گفته مى‌شود در دوران معاصر، توجه آکادمیک به علم سوره‌شناسى، اولین بار از سوى‌ایشان صورت گرفت. وى توجه محققین حوزه مطالعات قرآنى را به این علم- طى دو سخنرانى درسى در دانشگاه امام صادق(ع)- جلب نمود.

وى آثار بسیارى در قالب ترجمه و تألیف ارائه کرده که در اختیار دانشجویان و قرآن‌پژوهان قرار گرفته است.

از جمله آثار:

قرآن منشور زندگى (ترجمه)

سیماى صابران در قرآن (ترجمه)

روش تحقیق موضوعى در قرآن کریم

خورشید نبوت: ترجمه فارسى «الرحیق المختوم» شیخ صفى‌الرحمن مبارک فورى

تفسیر روحانى: گزارشى از تفسیر علامه مجاهد شهید آیت‌الله حاج آقا سید مصطفى خمینى (ره)

تفسیر کابلى از دیدگاه اهل سنت: از آیه 45 سوره عنکبوت آیه 37 سوره جاثیه با فوائد «موضح الفرقان» (ترجمه)

تفسیر کابلى از دیدگاه اهل سنت: از آیه 38 سوره جاثیه تا آخر سوره ناس با فوائد «موضح الفرقان» (ترجمه)

درباره نمایشگاه مجازی قرآن کریم

«قرآن؛ کتاب رشد و رویش»
این شعار نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم است که از ۱۱ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰(مصادف با ۱۸ تا ۲۷ رمضان) در دو بخش خدمات فروشگاهی و خدمات محتوایی درخدمت عموم علاقمندان است.
خوب است بدانید بخش فروشگاهی فقط در ایام برگزاری نمایشگاه در دسترس بوده، اما بخش خدمات محتوایی پس از برگزاری نمایشگاه، همچنان خدمتگزار شما علاقه‌مندان خواهد بود.

تماس با ما

تلفن پشتیبانی : 02161905

ساعت پاسخگویی : 8 تا 12

لوگو فوتر