سیدرضا مودب

پژوهش
دوره بیست و چهارم

نام : سیدرضا
نام خانوادگی : مودب
تاریخ تولد : 1341 قمصر کاشان
برگزیده شده در حوزه : پژوهش
منتخب دوره : بیست و چهارم
سال انتخاب : 1399

تحصیلات حوزه (1372-1352ش)

ورود به حوزه علمیه قم در سال 1352 و شروع به تحصیلات مقدمات علوم اسلامی و دینی در مدارس حضرت آیه الله گلپایگانی و مدرسه رسالت تا اتمام کتاب لمعتین ( 1359 – 1354 ) و ادامه تحصیل دروس _ کفایه و مکاسب _نزد استادان محترم آیات عظام : علوی گرگانی ، ستوده ، پایانی ، وجدانی ، ( 1363 – 1359 ) تحصیلات دوره عالی : ( 1372 – 1364 ) :شرکت در درس خارج فقه و اصول حضرت آیه الله العظمی فاضل لنکرانی ، حضرت آیه الله العظمی مکارم شیرازی ؛ درس فلسفه حضرت آیه الله محمد یزدی ، بدایه الحکمه .درس فلسفه حضرت آیه الله صالحی مازندرانی ، نهایه الحکمه .
مدرک علمی سطح چهار حوزه ( تفسیر و علوم قرآن )

تحصیلات دانشگاهی ( 1376 – 1360ش )

1. دوره لیسانس الهیات ( دوره آموزش عالی دفتر تبلیغات 1367 – 1363 )
2. دوره مدرسی الهیات و معارف اسلامی ، تربیت مدرس دانشگاه قم ؛ فوق لیسانس ( 1371 – 1368 )
3. دوره دکتری تخصصی ( PH . D) علوم قرآن و حدیث ؛ دانشگاه تهران (1376 – 1371)

تدریس

1- حوزه :دروس تفسیر ، حدیث ، فقه، اصول ؛ در مرکز تخصصی تفسیر ، مدرسه عالی فقه ، مدرسه عالی امام ، مرکز تخصصی حدیث ، موسسه در راه حق ، جامعه المصطفی العالمیه ، مرکز شیعه شناسی و...
2- دانشگاه : دروس معارف ، تاریخ اسلام ، تفسیر ، مبانی تفسیر ، درایه ، تاریخ حدیث ، علوم قرآن و... در دانشگاه تهران ؛ دانشگاه قم ؛ دانشگاه علوم قرآنی ؛ دانشکده شهید محلاتی؛ دانشگاه اصفهان ؛ دانشگاه معارف اسلامی و ...

کتاب های تالیفی (نام کتاب - ناشر)

1 مفردات قرآن احسن الحدیث
2 نزول قرآن و رویای هفت حرف(برگزیده کتاب سال حوزه علمیه قم) بوستان کتاب
3 علم الحدیث احسن الحدیث
4 روشهای تفسیر قرآن دانشگاه قم – سمت
5 اعجاز قرآن احسن الحدیث- جامعه المصطفی
6 علم الدرایه تطبیقی جامعه المصطفی
7 تاریخ حدیث جامعه المصطفی
8 درسنامه درایه الحدیث (برگزیده کتاب سال حوزه علمیه قم ) جامعه المصطفی
9 مبانی تفسیر قرآن ( برگزیده کتاب سال حوزه علمیه قم و نمایشگاه بین المللی تهران ) دانشگاه قم
10 مقالات قرآنی و حدیثی آیین احمد
11 درسنامه آشنائی با نهج البلاغه جامعه المصطفی
12 روشهای تفسیری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مرکز آموزش عالی قران وزارت علوم

کتاب های ترجمه شده (نام کتاب - نویسنده - ناشر)

1 تاریخ الحدیث (تعریب ، دکترالحیدری) جامعه المصطفی العالمیه
2 علم الدرایه المقارن ( تعریب ، دکتر انور الرصافی ) جامعه المصطفی العالمیه
3 اعجاز القرآن (تعریب ، دکتر بیضانی) جامعه المصطفی العالمیه
4 دروس فی علم الدرایه (تعریب ، دکتر بیضانی ) جامعه المصطفی العالمیه
5 مناهج تفسیر القرآن ( تعریب ، السید حسن مطر ) منشورات دار السیده المعصومه

مقالات علمی (عنوان مقاله - ناشر - همکار - تاریخ)

1 پژوهشی پیرامون روایت نزول قرآن نامه مفید ش 2 _ 1374
2 حروف هفتگانه از نگاه امام خمینی صحیفه مبین ش 21 _ 1378
3 دیدگاه راغب در اعجاز قرآن علوم انسانی ش 1 _ 1378
4 در جستجوی معنی روایت سبعه احرف مجله علوم انسانی ش 12 _ 1379
5 ضرورت تطبیق روایات بر یکدیگر علوم انسانی ش 40 _ 1380
6 معصومان و فهم ویژه آنان از قرآن مقالات و بررسی ها ش 74 _ 1382
7 تاملی در آفاق اعجاز قرآن قبسات ش 29 _ 1382
8 تفسیر عرفانی با تکیه بر آثار امام خمینی پژوهش نامه قرآن و حدیث ش 2 _ 1382
9 تاملی در روایات جواز تبدیل کلمات قرآن مقالات و بررسی ها ش 75 _ 1383
10 نقد آرای ذهبی در معرفی مجمع البیان طلوع ش 12 _ 1383
11 فرهنگ قانونمداری در اندیشه های قرانی امام خمینی تحقیقات علوم قرآن و حدیث ش 2 _ 1383
12 معارف شیعه و نقش نخستین امامان شیعه شناسی ش 12 _ 1384
13 نگاهی بر کتاب التفسیر و المفسرون آیه الله معرفت پیام جاویدان ش 6 _ 1384
14 قمیین و اهتمام به قرآن و حدیث کنگره بزرگداشت حضرت معصومه(س) _ 1384
15 الاحرف السبعه من منظار المستشرقین ادبیات و علوم انسانی ش 178 _ 1385
16 بررسی نظریه کلامی فخر رازی و علامه طباطبایی درباره رؤیت خدا پژوهشهای فلسفی و کلامی ش 28 _ 1385
17 ذهبی و تفاسیر امامیه مطالعات اسلامی ش 74 _ 1385
18 روش تفسیری امام خمینی شیعه شناسی ش 15 _ 1385
19 الذهبی و التفسیر الشیعی للقران قراته نقدیه لمطالعه مجمع البیان نصوص معاصره ش 8 _ 1385-2006
20 روش استفاده از قرآن در پاسخگوئی به مسائل جامعه معاصر همایش بین المللی قرآن کریم _ 1385
21 اعجاز قرآن دانشنامه قرآن _ 1386
22 نزول قرآن بر هفت حرف دانشنامه قرآن _ 1386
23 بررسی آیه علم الکتاب دانشنامه قرآن _ 1386
24 آفاق اعجاز قرآن از منظر علامه بلاغی کنگره بین المللی علامه بلاغی _ 1386
25 مناهج تفسیر قرآن مجله انگلیسی الهدی جاکارتا _ 1386-2007
26 کرامت انسان و مبانی قرآنی آن بینات ش 53 _ 1386
27 سنت الهی در تغییرات اجتماعی از دیدگاه مفسران شیعه شیعه شناسی ش 18 امان الله فصیحی 1386
28 نقد و بررسی اعجاز قرآن اثر ریچارد سی مارتین قرآن پژوهی ش3 _ 1386
29 آیین حنفیه و نقش حنفا در جامعه جاهلیت پژوهش های فلسفی و کلامی محمد ابراهیم ایزد خواه 1386
30 تحلیل و نقد دیدگاه سباستین در خصوص النبی الامی فصلنامه پژوهش دینیش 15 سید محمد موسوی مقدم 1386
31 نقد و بررسی ترجمه ناپذیری قرآن تحقیقات علوم قرآن و حدیث الزهراء ش7 _ 1386
32 بررسی انتساب روضه به کلینی کنگره بین المللی کلینی ابراهیم یعقوبیان 1387
33 نقد دائره المعارف لیدن بر اساس آراء و مبانی شیعه شیعه شناسی سید محمد موسوی مقدم 1387
34 بررسی سبعه احرف از منظر آیه الله معرفت کنگره مرحوم معرفت _ 1387
35 بررسی تطبیقی دو کتاب التفسیر و المفسرون استاد معرفت و ذهبینن کنگره مرحوم معرفت _ 1387
36 شیعه و تشیع و قرآن قرآن پژوهی خاورشناسان ش 4 سید محمد موسوی مقدم 1387
37 تحلیل مبانی و شیوه های تفسیر شیعه ( بررسی دیدگاه مایرم بلاشر) قرآن پژوهی خاورشناسان ش 5 سید محمد موسوی مقدم 1387
38 تمهید لمبانی تفسیر التربوی قرآن و علم ش 3 هاشم ابوخمیسین 1387
39 تاملی در نظریه تطور امامت در اندیشه شیعی شیعه شناسی شماره 26 محمد حسن احمدی 1388
40 بررسی روایات تحریف نما در کافی حدیث پژوهی شماره 2 عبدالرضا حدادیان 1388
41 پیش فرض ها و مبانی مطالعات مدیریتی قرآن قرآن و علم ش 4 امیر علی لطفی 1388
42 قرآن از نگاه دانشمندان غربی قرآن پژوهی خاور شناسان ش 6 مجید دانشگر 1388
43 آوای حقیقت مجله حسنا _ 1388
44 اندیشه های قرآنی امام خمینی هفده گفتار قرآن پژوهی _ 1388
45 اهم مبانی تفسیر قرآن از منظر مفسران شیعه شیعه شناسی ش 28 سید محمد موسوی مقدم 1388
46 بررسی تنویع حدیث با تاکید بر دیدگاه علامه سبزواری کنگره ملی علامه سبزواری مجتبی خطاط 1389
47 تحلیل و بررسی تدوین حدیث از نگاه جی رابسون حدیث پژوهی شماره 4 محمد جواد اسکندرلو 1389
48 سازگاری یا ناسازگاری قرآن و علم جدید قرآن و علم ش 6نن مجید دانشگر حمید رضا خادمی 1389
49 نزول قرآن،لفظی یا معنوی پژوهشنامه قرآن حدیث حمید رضا یونسی 1389
50 بررسی تطبیقی «آرامش روانی»در روانشناسی با «اطمینان قلبی » در قرآن کریم مطالعات تفسیری ش 4 مهرداد ویس کرمی 1389
51 اعجاز تاریخی قرآن قرآن و علم ش 7 قاسم شهری 1389
52 تحلیلی بر چگونگی اعجاز علمی قرآن منهاج عبدالرضا جلالی 1389
53 حق تعالی معنوی بشر از دیدگاه مفسران مجموعه مقالات و فصلنامه اندیشمندان حقوق (روسی) محمد حسن احمدی 1390
54 منزلت عقل از دیدگاه البانی عقل و دین سیفعلی زاهدی فر/ مریم سادات مودب 1390
55 بررسی کیفیت نزول لفظی و معنوی قرآن از منظر روایات حدیث پژوهی ش6 حمید رضا یونسی 1390
56 استاد عبدالله نورانی،آیینه بندگی خدا یادنامه استاد نورانی کامران اویسی 1390
57 غالیان و تاثیر برخی اقدامات آنان بر فرهنگ قرآنی شیعه شناسی ش 38 علیرضا رستمی 1391
58 بررسی تطبیقی روشهای تفسیری فریقین در سازگاری عصمت حضرت داوود مطالعات تفسیری ش9 محمد جواد هراتی 1391
59 گونه شناسی و روش شناسی روایات تفسیری امام صادق(ع) پژوهشنامه قرآن و حدیث ش 10 کامران اویسی 1391
60 واکاوی شان نزول آیه« سال سائل بعذاب واقع» در تفاسیر اهل سنت مطالعات تفسیری ش11 هادی رزاقی 1391
61 بررسی روایات تحریف نما در عیاشی حدیث پژوهی ش8 عبدالرضا حدادیان 1391
62 منتقله بودن روایت سبعه احرف لسان صدق ش2 کامران اویسی 1391
63 بررسی فرضیه ریچارد بل مبنی بر تجدید نظر پیامبر(ص) در قرآن مجموعه مقالات همایش قرآن و مستشرقان کامران اویسی 1391
64 رویای هفت حرف و انگاره های مستشرقان مجموعه مقالات همایش قرآن و مستشرقان بهروز یدالله پور 1391
65 روشهای تفسیری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه محمد حسن احمدی 1391
66 گرایش های تفسیری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه محمد حسن احمدی 1391
67 سبک های تفسیری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه محمد حسن احمدی 1391
68 بررسی دانش تفسیری ویژه اهل بیت مطالعات تفسیری ش 13 سکینه آخوند 1392
69 چگونگی تعامل طبری ، ابن کثیر و ثعالبی با روایات تفسیری اهل بیت مجله پژوهش های قرآن و حدیث ش 1 نوروز امینی 1392
70 بررسی حدیث اصلاح طلبی امام حسین حدیث پزوهی ش10 علیانسب 1392
71 مبانی و روش تفسیری حرالی اندلسی تفسیر و زبان قرآن ش 3 روح الله محمد علی نژاد و مریم سادات مودب 1392
72 مبانی تفسیر اجتماعی قرآن قرآن و علم ش 12 مجتبی روحانی زاده 1392
73 بررسی نقش روات مشترک در اخبار منتقله حدیث پژوهی ش 11 حسین ستار 1393
74 بررسی انگاره تواتر قرائات قرائت پژوهی ش 2 علی رضا محمدی فر 1393
75 بررسی آیات و سور نازل شده در رمضان قرآن در آیینه پژوهش ش 1 کامران اویسی 1393
76 ویژگی های خانواده مطلوب در سبک زندگی پیشرفته قرآنی قران وعلم ش 15 اکبر محمودی 1393
77 کرامت انسان و الزامات آن از منظر قرآن مطالعات تفسیری ش17 بهروز یدالله پور 1393
78 روش شناسی تفسیری آیت الله اصفی مجموعه مقالات علی خوشنویس 1393
79 نقد دیدگاه روش تفسیر قرآن به قرآن ، قرآنیون شیعه پژوهش دینی ش 29 علی تصدیقی 1393
80 نقد قرآنیان شیعه در به کارگیری روش تفسیری قرآن به سنت مطالعات روش شناسی دینی علی تصدیقی 1393
81 بررسی تطبیقی روش و دیدگاه‌های علوم قرآنی مرحوم مغنیه و وهبه زحیلی در بحث مفاهیم اصول فقه مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث کامران اویسی 1393
82 نقد و بررسی کتاب الاسرارالمرفوعه فی الاخبارالموضوعه. مطالعات فقه الحدیث صمد عبد اللهی 1393
83 بررسی منتقله بودن روایت ذبیح بودن اسحاق (ع) در تفسیر مجمع البیان پژوهش نامه قرآن و حدیث ش 16 کامران اویسی 1394
84 جریان شناشی تفسیر قرآن به قرآن مجموعه مقالات اکبر محمودی 1394
85 بررسی تطبیقی دیدگاه تفسیری علامه مغنیه و دکتر زحیلی مجله حسنی کامران اویسی 1394
86 ابومخنف و جایگاه اخبار عاشورا در مقتل الحسین او حدیث پژوهی ش13 علی ملا کاظمی 1394
87 حجت ظاهر و حجت باطن عقل و دین ش 12 مصطفی سامانی 1394
88 بررسی حل تعارض آیات ذکر ناظر بر آرامش مطالعات تفسیری ش 21 مهرداد ویس کرمی 1394
89 واکاوی عبارت لیس منا در احادیث از نظرمحدثان فریقین علوم حدیث تطبیقی ش- 3 محمد رضا عزتی 1394
90 بررسی نظریه شکاکیت نوین در باره شخصیت و سیره پیامبر (ص ) مطالعات تحول در علوم انسانی سید محمد موسوی مقدم 1394
91 تفسیر المیزان و قرائات غیر متداول معرفت ش 214 علی خوشنویس 1394
92 تفسیر لغوی سوره دهر در تفسیر نمونه مطالعات تفسیری 25 فاطمه احمدی نزاد 1395
93 اعتبار سنجی صدوری و بررسی فقه الحدیثی حدیث لعن امت حدیث پژوهی ش 15 کامران اویسی 1395
94 کنکاشی پیرامون حدیث تفسیری بعوضه در تفسیر قمی و آسیب های آن تحقیقات علوم قران و حدیث ش 4 محسن دلیر 1395
95 تحلیل روایات منتقله در مجمع البیان با تاکید بر روایت چشمه صالح مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث ش 6 کامران اویسی 1395
96 Israiliyyat or tradition of jewish origin Religious inquiries حسین ستار 1395
97 بررسی شواهد منتقله بودن و نااستواری روایت خنده حام بن نوح در تفسیر مجمع البیان سفینه ش-53 کامران اویسی 1395
98 نقد و بررسی دیدگاه مفسران در تفسیر آیه تبیانا لکل شی پژوهش های تفسیر تطبیقی –ش- 3 محمد رضا عزتی 1395
99 تحلیل تحول اراء تفسیری مفسران با تاکید برمولفه ایدلوژی کتاب قیم–ش 16 جعفر نکونام و سجاد محمد نام 1396
100 تحلیل روایت منتقله ابن فحام ... حدیث پژوهی-ش17 کاظم زمانی 1396
101 بررسی فرهنگی تاریخی کاربرد انجیل در قران مطالعات قران و فرهنگ اسلامی میثم خبازیان 1396
102 تحلیل دیدگاه مفسران در تفسیر ایه 62 بقره و نقد دیدگاه پلورالیستی مطالعات تفسیری اسمر جعفری 1396
103 مقایسه ارائ تفسیری ایه الله معرفت و ابن عاشور در ذیل ایه امامت پژوهش های تفسیر تطبیقی نگین علی زاده 1396
104 کارکردهای پیوستگی سوره در تفسیر با تطبیق بر تفاسیر المیزان و فی ظلال پژوهش نامه قران و حدیث محسن قربانیان 1396
105 نظام سازی در نگاه تفسیری ایت الله خامنه ای مطالعات قرا ن و حدیث محمد عینی زاده 1396
106 بررسی تحلیلی حدیث انما یعرف القران من خوطب به کتاب قیم کمیل راجانی 1397
107 واکاوی تفسیری ایات سوره اسرائ در باره فساد بنی اسرائیل با تکیه بر عدم ترادف در ترکیب وصفی عبادا لنا مطالعات تفسیری سعید غلامی 1397
108 اعتبار و رجحان تفسیر انفسی قرآن آموزه های قرآنی اصغر مهری 1397
109 بررسی چیستی و جایگاه مبانی زبانی و ادبی در اختیار قرائات در مجمع البیان پزوهش های ادبی قرانی علی خوشنویس 1397
110 نقد دیدگاه صالحی نجف ابادی در مورد روایات امام باقر در مجمع البیان حدیث پژوهی عبد الحسین هوشمند 1397
111 مطالعه تطبیقی مدلهای اغاز افرینش از منظر قران و کیهان شناسی رهیافت های علوم قران و حدیث عیسی مسترحمه 1397
112 عرضه احادیث در قران در تفاسیر البیان والمیزان با تاکید بر تفسیر 12 جزئ نخست تحقیقات علوم قران و حدیث محسن دلیر 1397
113 بررسی انتقادی مبنای علامه طباطبایی و ایت الله جوادی در باره استقلال قران و تاثیر ان در کاربرد روایات پژوهش نامه قران و حدیث علی رضا شایق 1397
114 کاربست های عقل تفسیری با تاکید بر محدوده آن عقل و دین کامران اویسی 1397
115 مفهوم شناسی تأویل و کاربرد آن در تفسیر المیزان پژوهش نامه تاویلات قرانی محسن دلیر 1397
116 نقش حق‌گرایی در حکیمانه بودن آیات قرآن پژوهش نامه قران و حدیث سید سعید مهدوی 1398
117 نقد شبهه قرآنی پیمان شکنی پیامبر در جنگ با یهود بنی قینقاع با تاکید بر فرهنگ تقبیح نقض معاهده در قرآن تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی محمد رضا عزتی 1398
118 بررسی علت جواز قطع درختان یهود بنی نضیر در آیه پنجم سوره حشر(با تأکید بر نقد شبهات) فقه . قرآن و حقوق اسلامی محمد رضا عزتی 1398
119 اثر پذیری مارتین لوتر از ریکاردلو در رویکرد انتقادی به قران پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن علی اکبر مومنی 1398
120 جایگاه و کارکرد قرائت های شاذ در تبیین و توسعه معانی آیات قرآن کریم ازمنظر مفسران فریقین پژوهش های تفسیر تطبیقی محمد علی اسدتاش 1398
121 بررسی حجیت روایات با سند ضعیف و متن قوی با تاکید بر روایات «حجه الله» حدیث پژوهی محمدعلی مجد روح الله بهادری 1398
122 واکاوی سندی و دلالی روایات تفویض تشریع به پیامبر اکرم در مصادر روایی فریقین حدیث پژوهی نگین علیزاده 1399
123 بررسی دیدگاه تفسیری گرهارد باورینگ درباره وجه خدا و نقد آن با تکیه بر تفسیر المیزان مطالعات تفسیری محمد فخر 1399
124 مطالعه تطبیقی بررسی برخی شبهات پیرامون تغییرقبله با تاکید بر شبهه اقتباس پژوهش های تفسیر تطبیقی مریم سادات سجادی 1399
125 ظرفیت‌سنجی جامعه‌شناسی دین در بازسازی بافت دینی عصر نزول قرآن آموزه های قرآنی حسین شجاعی؛ روح‌الله داوری 1399
126 تحلیل مبنای تفسیری قدسی بودن قرآن از نظر شیخ مفید پژوهش نامه قران و حدیث محسن جهان دیده 1399

مسئولیت های پژوهشی ( 1399– 1375ش )

1- ده ها سخنرانی علمی در مراکز دانشگاه و حوزه در قم ، تهران ، تبریز ( 1399 – 1375 )
2- محقق گروه تنظیم متون درسی جامعه المصطفی العالمیه ( 1387– 1380 )
3- کارشناس برنامه رادیو معارف و رادیو قم و رادیو قرآن ( 1395 – 1380 )
4- سردبیر پژوهش نامه قرآن و حدیث ( 1383 )
5- سردبیر فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی . (1390-1384)
6- داور ده ها متون قرآنی و حدیث دانشگاهی و حوزه ای . (1399– 1380 )
7- برگزار کننده چندین کارگاه آموزشی دوره روش شناسی تفسیر در دانشگاه های اراک ، بندر عباس ، مشهد ، بجنورد و بابلسر و ... ( 1399 -1382 )
8- راهنمایی و مشاوره و نظارت بیش از صد پایان نامه قرآنی و حدیثی ارشد و دکتری دانشگاه قم و دانشگاه معارف و جامعه المصطفی ، حوزه علمیه قم و شهرستانها ، شهید محلاتی اصول دین و ... ( 1399 -1375 )
9- دبیر علمی همایش سراسری اندیشه های قرآنی حضرت امام خمینی ( 1384 )
10- سردبیر مجله علمی پژوهشی حدیث شناسی دانشگاه کاشان (1399-1389)
11- هیئت علمی برگزیده کشوری بارتبه استادی توسط وزارت علوم ودریافت جایزه توسط ریاست جمهوری ( 1388 )
12-تولید الکترونیک مجازی متن آموزشی ارشد « اصول و مقدمات تفسیر» با همکاری دانشکده علوم حدیث(1388)
13- تولید الکترونیک مجازی متن آموزشی ارشد «روش های تفسیر غیر روایی» با همکاری دانشکده علوم حدیث(1388)
14-- عضو شورای علمی گروه متون و منابع دانشگاه معارف (1399 -1388)
15- عضو شورای علمی گروه قرآن دانشستان مجازی جامعه المصطفی العالمیه (1390-1388)
16- نماینده منتخب انجمن های علمی حوزه علمیه قم (1390-1389)
17- سردبیر مجله علمی پژوهشی مطالعات تفسیری دانشگاه معارف اسلامی(1399-1389)
18- همکار علمی دانشگاه معارف اسلامی (1399 -1389)
19- دریافت اجازه حدیثی از استاد حسین علی محفوظ (1387 )
20- مولف بیش از ده کتاب و صد مقاله مرتبط با حوزه مطالعات قرآن و حدیث (1378- 1399)
21- دبیر علمی اولین کنفرانس ملی امام رضا و علوم رضا (علیه السلام ) (1399)

مسئولیت های مدیریتی (1399 – 1375 )
1 - مدیر کل تحصیلات تکمیلی دانشگاه قم ( 1382 -1376 )
2- عضو شورای دانشگاه قم ( 1391– 1380 )
3- عضو شورای آموزشی دانشگاه قم ( 1387 – 1376 )
4- عضو شورای گزینش هیئت علمی دانشگاه قم (1387 – 1384)
5- عضو شورای بورس دانشگاه قم ( 1387– 1380 )
6- مدیر گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم. (1387 - 1386)
7- عضو هیئت اجرایی جذب هیئت علمی دانشگاه قم (1390-1389)
8- معاونت پژوهشی دانشگاه قم (1391-1387 )
9- عضو شورای تحصیلات تکمیلی گروه قرآن پژوهشی دانشگاه قم ( 1392 – 1376 )
10- عضو هیئت تحریریه مجله تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء و مجله فصلنامه شیعه شناسی (1384-1399 )
11- عضو هیئت تحریریه مجله پژوهش نامه قرآن و حدیث انجمن علوم قران و حدیث ایران و مجله رهیافت های علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد (1399-1384 )
12- عضویت در شورای علمی مرکز تخصصی تفسیر قرآن حوزه علمیه قم ( 1399 – 1381 )
13- عضویت در حلقه کارشناسی دانشنامه قرآن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ( 1386 – 1382 )
14-عضو هیئت موسس و هیئت مدیره ، انجمن قرآن پژوهشی حوزه علمیه(1396– 1382 )
15 -رئیس انجمن قرآن پژوهی حوزه علمیه (1392– 1385 )
16- عضو هیئت موسس و هیئت مدیره مرکز تحقیقات قرآنی المهدی(1392-1384)
17-مدیر گروه علوم قرآنی کتاب سال حوزه علمیه قم . سال ( 1397 -1382)
18­-عضو گروه علوم قرآن مدارس خارج از کشور . ( 1384 – 1381 )
19- عضو شورای علمی مرکز تخصصی حدیث حوزه علمیه قم ( 1387 - 1384)
20- عضو شورای علمی مرکز شیعه شناسی حضرت آیه الله مکارم شیرازی (1399-1387 )
21- عضو هیئت ممیزه مشترک دانشگاه های اراک و قم ( 1391-1389)
22- مسئول کمیسیون علوم انسانی هیئت ممیزه مشترک دانشگاه های اراک و قم ( 1391-1389)
23- عضو هیئت ممیزه مشترک مراکز آموزش عالی حوزوی-دانشگاهی (1399-1388)
24- مسئول کمیسیون الهیات هیئت ممیزه مشترک مراکز آموزش عالی حوزوی-دانشگاهی (1393 -1389)
25- عضو کمیته منتخب جامعه المصطفی العالمیه (1393-1387)
26- رئیس کرسی علوم قرآن و حدیث دبیر خانه کرسی های نظریه پردازی شورای انقلاب فرهنگی (1395-1389)
27- برگزار کننده همایش ملی مترجمان قرآن کریم ( 1389 )
28 - عضو هیئت امنای دانشگاه ادیان. (1386-1399 )
29 - عضو هیئت ممیزه دانشگاه قم ( 1391-1396 )
30- رئیس کمیسیون علوم انسانی هیئت ممیزه دانشگاه قم.( 1396- 1392)
31 -عضو کرسی علوم نقلی دبیرخانه کرسی های شورای انقلاب فرهنگی . (1399 - 1395 )
32- رئیس کمیسیون علوم قرآن و حدیث کرسی های نظریه پردازی شورای انقلاب فرهنگی (1395 -1394 )
33- عضو کمیسیون نشریات علمی کشور در وزارت علوم ( 1394- 1396)
34 - عضو هیئت ممیزه مرکزی کمیته علوم انسانی وزارت علوم ( 1395- 1398 )
35 - عضو هیئت نظارت ممیزه وزارت علوم (1397-1399)
36- عضو کمیته برنامه ریزی و گسترش علوم قرآن و حدیث وزارت علوم ( 1396-1397)
37- رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه قم ( 1397- 1399)
38- عضو شورای دانشگاه قم ( 1396– 1399 )
39 – عضو کمیسون ممیزه دانشگاه کاشان (-1399 1398 )
40 - عضو هیئت تحریریه مجله پژوهشهای تفسیر تطبیقی دانشگاه قم . (1398 - 1399)
41 -عضو گروه علوم قرآنی، تفسیر و حدیث دهمین و یازدهمین جشنواره بین المللی فارابی(98و 99)
42- عضو شورای تعیین کتاب سال حوزه (1399)
43- عضو کمیته ویژه علوم قرآنی مرکز آموزش عالی قرانی وزارت علوم ( 1399)
44- عضو هیئت ممیزه مرکزی وزارت علوم (1399)
45- عضو کمیسون ممیزه مرکزی وزارت علوم (1399 )
46- عضو کمیسیون تعیین صلاحیت علمی خبرگان بدون مدرک دانشگاهی وزارت علوم (1399)

درباره نمایشگاه مجازی قرآن کریم

«قرآن؛ کتاب امید و آرامش»
این شعار بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم است که از 27 فروردین لغایت 9 اردیبهشت 1401 (مصادف با 14 تا 27 رمضان المبارک) در بخش های مختلف نمایشگاه و بخش ناشرین درخدمت عموم علاقمندان است.

تماس با ما

تلفن پشتیبانی : 02161905

ساعت پاسخگویی : 8 تا 12

ساعت کار نمایشگاه: 17 تا 23:30

آدرس: مصلای امام خمینی (ره)

آرم معاونت