مصطفی اشرفی تبریزی

امور هنری
نام : مصطفی
نام خانوادگی : اشرفی تبریزی
تاریخ تولد : 1338
سال انتخاب : 1399
برگزیده شده در حوزه : امور هنری
مصطفی اشرفی تبریزی

رشته انتخابی : خوشنویسی و کتابت قرآن کریم.

آثار و فعالیتهای قرآنی

9 دوره کتابت کامل قرآن کریم
کتابت منتخب ادعیه( 55 دوره)
کلیات مفاتیح 5 دوره
دیوان حافظ2دوره
گلستان وبوستان
پروین اعتصامی
کتابت بیش از 18 مجموعه دعا، مناجات با خدا، دعای توسل و ...
طراحی و خوشنویسی پوسترها، وتقدیرنامه ها و کارت‌های دعوت با ادعیه قرآنی برایافراد و سازمان های مختلف مانند آموزش و پرورش و ...

درباره نمایشگاه مجازی قرآن کریم

«قرآن؛ کتاب رشد و رویش»
این شعار نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم است که از ۱۱ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰(مصادف با ۱۸ تا ۲۷ رمضان) در دو بخش خدمات فروشگاهی و خدمات محتوایی درخدمت عموم علاقمندان است.
خوب است بدانید بخش فروشگاهی فقط در ایام برگزاری نمایشگاه در دسترس بوده، اما بخش خدمات محتوایی پس از برگزاری نمایشگاه، همچنان خدمتگزار شما علاقه‌مندان خواهد بود.

تماس با ما

تلفن پشتیبانی : 02161905

ساعت پاسخگویی : 8 تا 12

لوگو فوتر