نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در رسانه ها

  نام گزارش مکتوب عنوان طرح تاریخ بارگذاری مشاهده/دانلود
بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در رسانه ها - بیست و نهم اردیبهشت ماه 1397 ستاد اطلاع رسانی 1398/04/19 15:22
بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در رسانه ها - سی ام اردیبهشت ماه 1397 ستاد اطلاع رسانی 1398/04/19 15:22
بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در رسانه ها - سی و یکم اردیبهشت ماه 1397 ستاد اطلاع رسانی 1398/04/19 15:22
بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در رسانه ها - یکم خرداد ماه 1397 ستاد اطلاع رسانی 1398/04/19 15:22
بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در رسانه ها - دوم خرداد ماه 1397 ستاد اطلاع رسانی 1398/04/19 15:22
بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در رسانه ها - پنجم خرداد ماه 1397 ستاد اطلاع رسانی 1398/04/19 15:22
بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در رسانه ها - ششم خرداد ماه 1397 ستاد اطلاع رسانی 1398/04/19 15:22
بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در رسانه ها - هفتم خرداد ماه 1397 ستاد اطلاع رسانی 1398/04/19 15:22
بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در رسانه ها - هشتم خرداد ماه 1397 ستاد اطلاع رسانی 1398/04/19 15:22
10  بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در رسانه ها - نهم خرداد ماه 1397 ستاد اطلاع رسانی 1398/04/19 15:22
11  بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در رسانه ها - دهم خرداد ماه 1397 ستاد اطلاع رسانی 1398/04/19 15:22
12  بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در رسانه ها - دوازدهم خرداد ماه 1397 ستاد اطلاع رسانی 1398/04/19 15:22
13  بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در رسانه ها - سیزدهم خرداد ماه 1397 ستاد اطلاع رسانی 1398/04/19 15:22

درباره نمایشگاه مجازی قرآن کریم

«قرآن؛ کتاب رشد و رویش»
این شعار نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم است که از ۱۱ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰(مصادف با ۱۸ تا ۲۷ رمضان) در دو بخش خدمات فروشگاهی و خدمات محتوایی درخدمت عموم علاقمندان است.
خوب است بدانید بخش فروشگاهی فقط در ایام برگزاری نمایشگاه در دسترس بوده، اما بخش خدمات محتوایی پس از برگزاری نمایشگاه، همچنان خدمتگزار شما علاقه‌مندان خواهد بود.

تماس با ما

تلفن پشتیبانی : 02161905

ساعت پاسخگویی : 8 تا 12

لوگو فوتر